Documentació i campanyes
clem-onojeghuo-DoA2duXyzRM-unsplash

La Colangitis Biliar Primària (CBP) ha canviat el seu nom de cirrosi a colangitis.

Documentació i campanyes

#cambiaelcolor

Documentació i campanyes

Vols saber més?