Investigació
journee-des-maladies-rares-est-quoi-cholangite-biliaire-primitive_width1024-150x150

Dr. Albert Parés Darnaculleta, Servei d’Hepatología Hospital Clínic de Barcelona

Investigació

L'àcid ursodesoxicòlic

L’àcid ursodesoxicòlic és el tractament d’elecció per als pacients amb Colangitis Biliar Primària.

Quan hi ha una bona resposta analítica, al cap d’un any de tractament, la probabilitat de supervivència és similar a la de la població general.

En els pacients amb resposta insuficient s’estan avaluant nous fàrmacs i noves pautes de tractament. En aquest sentit, s’estan realitzant assaigs clínics amb la participació de més de vint centres de diversos països que estan valorant un nou àcid biliar, i hi ha un altre assaig en curs que analitza l’efecte del tractament combinat d’àcid ursodesoxicòlic i budesonida (semblant a la cortisona però sense els seus efectes adversos). 

Nous fàrmacs per al tractament de les malalties colestàsiques.

En els últims anys s’estan realitzant estudis que avaluen nous fàrmacs per al tractament d’aquestes malalties ..

Un els estudis, amb resultats molt encoratjadors, és el tractament combinat d’àcid ursodeoxicólico i àcid obeticólico (un nou àcid biliar sintètic) en malalts amb Colangitis Biliar Primària que no responen prou a el tractament amb àcid ursodeoxicólico.

Els resultats d’aquest assaig clínic s’han presentat en congressos de l’especialitat tant de l’European Association for the Study of the Liver (Viena, Àustria) com de l’American Society for the Study of Liver Diseases (Boston, Estats Units). També es presentaran en el pròxim congrés de l’Associació Espanyola per a l’Estudi de l’Fetge (Madrid).

Bàsicament els resultats indiquen que el tractament combinat disminueix de forma considerable els nivells de fosfatasa alcalina als 3 mesos de tractament. Hi ha estudis, alguns finalitzats i altres encara en marxa per avaluar aquest fàrmac en pacients que no han estat tractats amb àcid ursodeoxicólico. També hi ha altres estudis multicèntrics internacionals que avaluen l’efecte d’afegir budesonida (un fàrmac immunosupressor, similar a la cortisona però sense els efectes adversos d’aquesta) combinat amb l’àcid ursodeoxicólico. Aquest estudi multicèntric europeu pretén corroborar dades btenidos en un menor nombre de pacients. Així mateix existeixen dades interessants sobre el potencial efecte dels fibrats (fàrmacs utilitzats en el tractament de l’excés de colesterol).

probetes en una caixa