Els pacients amb malalties autoimmunes i infecció per coronavirus tenen menor risc de desenvolupar COVID greu

3 de marzo del 2021

Un estudi dut a terme a l’Hospital Clínic de Barcelona va analitzar l’evolució dels pacients amb malalties autoimmunes i infecció per COVID-19 ingressats entre l’1 de març i el 29 de maig. Es va observar que aquest grup de pacients té menor risc de desenvolupar COVID greu, així com de romandre a la UCI o de necessitar ventilació mecànica.

Els pacients amb malalties autoimmunes i infecció per coronavirus tenen menor risc de desenvolupar COVID greu

Imagen de archivo de la atención a casos graves COVID-19

Des de l’inici de la pandèmia, l’anàlisi de pacients amb COVID-19 va permetre identificar condicions que augmenten el risc de contraure la infecció, així com de tenir una pitjor evolució (requerir l’ingrés en una unitat de cures intensives o la mort). Arran de nombroses investigacions al respecte, se sap que els factors més clarament associats amb un mal pronòstic són: l’edat avançada, el sexe masculí i tenir malalties cròniques com hipertensió, diabetis o MPOC.

La presència de malalties cròniques i el tractament amb medicació immunosupressora està associat en general a un major risc de contraure infeccions virals, així com a un pitjor pronòstic. Aquestes condicions les presenten les persones amb malalties autoimmunes, però, no s’havia dut a terme encara un estudi exhaustiu centrat en la infecció per coronavirus en els pacients amb malalties inflamatòries autoimmunes o immunomediades.

Aquest era l’objectiu de l’estudi dut a terme a l’Hospital Clínic: analitzar una mostra de pacients amb diferents tipus de malalties autoimmunes ingressats per infecció simptomàtica per SARS-CoV-2. Dins d’aquesta mostra es volia determinar quins factors sociodemogràfics, clínics i terapèutics estaven associats a una pitjor evolució de la malaltia per COVID-19. Aquest estudi és fruit d’una col·laboració entre 12 serveis de l’Hospital Clínic incloent Reumatologia, Malalties Autoimmunes, Hepatologia, Malalties Infeccioses, Gastroenterologia, Neurologia, Oftalmologia, Pneumologia, Nefrologia, Dermatologia, Medicina Interna i Microbiologia.

Durant el període d’estudi, entre l’1 de març i el 29 de maig, 989 pacients amb la infecció per SARS-CoV-2 van ser admesos a l’Hospital Clínic, dels quals 85 tenien una malaltia autoimmune o immunomediada (un 1,3 %). La malaltia inflamatòria intestinal, l’artritis reumatoide i la psoriasi van ser les malalties més freqüents. Gairebé un 70% dels pacients van requerir hospitalització, i 59 d’ells van desenvolupar símptomes greus de la COVID (Síndrome de Distrés Respiratori Agut, SDRA). 25 van ser ingressats a l’UCI i van requerir ventilació mecànica, dels quals 13 van morir.

En comparació amb el grup de control, que no tenia malalties autoimmunes, els pacients estudiats van tenir un risc significativament menor de tenir formes greus de la COVID- 19.

Les hipòtesis dels investigadors per justificar aquest efecte protector van ser, d’una banda, que pot estar relacionat amb la medicació immunomoduladora i dosis baixes de corticoides amb els quals es tracta a aquests pacients, o bé pels suplements de vitamina D que solen prendre . També podria ser degut al fet que aquesta població presenta un millor estat de vacunació inicial que pot prevenir les sobreinfeccions. I, finalment, podria ser que els pacients amb malalties autoimmunes haguessin rebut un control més estricte del seu estat durant l’ingrés hospitalari, per la seva condició.

En conclusió, per l’evolució observada en aquest estudi, que coincideix amb el resultat d’altres investigacions dutes a terme a Itàlia o Alemanya, tot indica que els pacients amb malalties autoimmunes presenten menys formes greus de la COVID-19. Així i tot, encara queden moltes preguntes per resoldre, com, per exemple, si els fàrmacs immunosupressors tenen efecte protector sobre la resposta inflamatòria que genera la infecció per SARS-CoV-2. Per demostrar-ho encara són necessaris més estudis i un seguiment a llarg termini dels pacients.

 

Informació documentada per: Dr. JA Gómez Puerta, Cap de Servei de Reumatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona

ALBI-ESPANYA és una associació sense ànim de lucre, creada el 3 de juliol del 2007, per persones afectades per una malaltia biliar inflamatòria: Colangitis Biliar Primària, Colangitis esclerosant primària, Hepatitis autoimmune, Síndrome de solapament